Vážení klienti, drazí obchodní přátelé,

dovoluji si Vás tímto informovat, že v nejbližších dnech či týdnech dojde ke změně provozovatele a majitele hotelového komplexu Bohemia – Regent v Třeboni. Dojde k ukončení činnosti majitele a provozovatele hotelů Bohemia Regent, společnosti AKCENTOUR, a.s.,
IČ: 60196203, U Světa 750, 379 01 Třeboň, se kterou jste dosud byli ve smluvním, či obchodním vztahu jakožto dodavatelé, odběratelé nebo jinak spolupracující firmy, organizace, jednotlivci. Hotel bude nadále a nově provozován výhradně na bázi dodavatelsko odběratelských vztahů s firmou Hotel VLTAVA s.r.o., Baarova 769/45, 14000 Praha 4, IC: 259 46 803, jakožto jedinou právnickou osobou oprávněnou k uzavírání závazkových a obchodních vztahů.

K ukončení činnosti společnosti AKCENTOUR, a.s. proběhlo na základě dlouhodobě připraveného scénáře a protokolu naprosto kultivovaně a přátelsky. Berte tedy tento příslib jako potvrzení dřívější spolupráce s hotelem Bohemia a Regent a nabídku navázání další, nové spolupráce, na základě nových dohod, smluv a závazků. Obracím se tedy na Vás s nabídkou vytvoření nové spolupráce pod hlavičkou Hotelu VLTAVA s.r.o., směřující jak k hotelovému komplexu Bohemia Regent, tak právě již zmiňovanému hotelu Vltava**** Frymburk. V rámci toho je nutné, budete-li mít o spolupráci zájem, abychom uzavřeli příslušné obchodní smlouvy a dohody tak, aby naše eventuální spolupráce podléhala příslušnému právnímu rámci.

Provoz hotelu hodláme udržet v kvalitativně odpovídajícím měřítku s nutnými zásahy, které by měly vést hlavně k vylepšení ekonomiky provozu a rozvoji služeb, které hodláme hostům představit a nabízet. Pokusíme se využít hlavně lokace hotelu a osobně vynaložím své veškeré úsilí, abych v mnohém služby zkvalitnil, případně rozšířil s ohledem a přihlédnutí k jediným aspektům, tedy již zmíněná rentabilita provozů a maximální spokojenost hosta. K tomuto účelu bych chtěl docílit výběru těch nejkvalitnějších a ekonomicky nejvýhodnější dodavatelů, protože pouze na této bázi je možno výše uvedené praktikovat a stanovený cíl dodržet. Proto věřím, že se nám v návaznosti na Vaše dřívější vztahy s hotely podaří k oboustranné spokojenosti rozšířit a zkvalitnit též vzájemnou spolupráci s tím, že termín jednání lze dohodnout telefonicky
na č.tel.: +420 731 422 520, nebo e-mailem: jansky@hotelvltava.cz.

V rámci úspory času prosím, aby schůzky byly domlouvány prostřednictvím ideálně emailové komunikace – po dohodě obou stran, prosím také, aby jednající za Vaši stranu byli vybaveni příslušnými oprávněními k uzavírání obchodních dohod.

Ve Frymburku dne 03.02.2015

Antonín Janský
Jednatel společnosti
Hotel VLTAVA s.r.o.
Baarova 769/45, 140 00 Praha 4
IČ: 259 46 803
DIČ: CZ 25946803